31 mars, 2019

Resultat hittills i Skånetrialen 2019

Skånetrial 2019:

Förare/codriver Deltävling 1 2 3 4 5 sum

Klass 1

Ulf Carlsson 15,0,0,0,0-15

Hampus Ivesköld 12,0,0,0,0-12

Klass 2

Magnus Granquist 15,15,0,0,0 – 30

Johannes Kastlund/Benjamin Kastlund 12,12,0,0,0-14

Stefan Jörnfjord 10,8,0,0,0-18

Milton Karlsson 8,7,0,0-15

Per-Åke Blom 6,6,0,0- 12

Sven Falk 0,10,0,0,0-10

Daniel Möller 7,0,0,0,0- 7


Klass 4

Lars Dahl 15,12,0,0,0-27

Johan Svensson 12,0,0,0,0-12

Mikael Svensson/Marie Löthman 10,8,0,0,0-18

Johannes Hjälm/Oskar Ivarson 8,10,0,0,0-18

Ingmar Johansson 0,15,0,0,0-15