17 december, 2021

Dagordning Årsmöte 23 januari

Årsmöte SORK 2022-01-23 i Flyinge

 

 • Årsmötet öppnas –
 • Frågan om mötets behöriga utlysande –
 • Fastställande av röstlängd-
 • Godkännande av dagordning –
 • Val av ordförande vid årsmötet –
 • Val av sekreterare vid årsmötet –
 • Val av två protokolljusterare vid årsmötet –
 • SORKs årsberättelse för 2021-
 • Kassörens ekonomiska redogörelse för 2021 –
 • Frågan om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet –
 • Fastställande av medlemsavgift för 2023,
 2022 har vi 300 kr. Folkbokförda på samma adress ingår i familjemedlemskap och även barn folkbokförda på annan adress. Ungdomar tom året de fyller tjugo betalar bara halv medlemsavgift. – Samma som tidigare.
 • Fastställande av träff och tävlingsavgift för 2022 års arrangemang,
2021 hade vi 400 kr för alla tävlande och för träffar i Osby, 300kr för medlemmar på träff i Boarp och 400 kr för icke medlemmar. För nya medlemmar på träff i Boarp kan man få medlemskap och träff för 500kr. Avvikelser kan förekomma.
 • Val av ordförande 2 år-
 • Val av sekreterare 2 år-
 • Val av styrelsesuppleant 2 år-
 • Val av revisor och revisorssuppleant 2 år-
 • Val av markansvariga 2 år –
 • Val av miljöombud 2 år-
 • Information om tävlingar-
 • Övrigt och eventuella motioner från medlemmar
 • Beslut om tid för årsmöte 2023-
 • Mötet avslutas –

17 december, 2021

Kallelse till årsmöte

Årsmöte den 23 januari kl 15 i Görans garage Flyinge

Alla medlemmar önskas välkomna!

Motioner vill vi gärna ha in innan den 7 Januari på atos@calypso.se

 

Adress: Östra Gårdstånga2502 Flyinge

17 december, 2021

SORK önskar GOD JUL & GOTT NYTT År!

Information från SORK

Även i år får vi tyvärr se tillbaka på ett annorlunda år pga. Covid 19. Vi planerar att hålla ett fysiskt årsmöte den 23 januari kl 15 hos Göran om folkhälsomyndigheterna tillåter sammankomster då.  Vi skickar ut en dagordning som vanligt och ni är välkomna att maila in synpunkter och förslag på atos@calypso.se. senast 2021-01-07. Detta gäller även om ni själva inte kan närvara på mötet. Styrelsen har jobbat på distans även detta år och vi har använt Offroadbanan i Osby och Boarp för både träffar och träningar.

Har ni kontakt med någon markägare med lämplig terräng där vi får vara så kontakta någon i styrelsen så hjälps vi åt att gå vidare med tillstånd mm

Hemsida

Ni glömmer väl inte att hålla koll på vår hemsida. www.sork.org.  Här hittar ni aktuell information om klubben och dess arrangemang. SORK har också en facebookgrupp som ni är välkomna till.

Träffar

SORK har anordnat 5 träffarna under året och i samband med dessa har det även funnits möjlighet att träna trial. Vi valde att ställa in Höstträffen och satsa på Luciaträffen i stället eftersom vi då var ute och det blir lättare att hålla avstånd.

Trialtävlingar

SORK har inte kunnat genomföra några tävlingar under året eftersom Bilsportförbundet inte tillåtligt tävlingar under första halvan av året. Vi brukar ha en cup där en eller två deltävlingar hålls under hösten så  vi valde i år att bara hålla träningar och att satsa på nästa år.

Medlemskap

Bara medlemmar får rösta på årsmötet.

Betala in 300 kr på SORKs BG 5167-4158 och skriv ditt namn och personnummer i meddelandefältet.

Maila sedan övrig information till info@sork.org

Familjemedlemskap gäller alla i familjen som är folkbokförda på samma adress.

Det är viktigt att du mailar information om alla i familjen som vill vara medlemmar

 • Namn
 • Personnummer
 • Mailadress
 • Adress
 • Telefonnummer

Det är angeläget att vi får alla uppgifter annars kan vi inte lägga in er i SBFs medlemsregister och då kan ni inte utnyttja ert medlemskap där eller få ut eventuella licenser.

God JUL och Gott Nytt

SORK-År!

Önskar SORKs styrelse

 

via Marie Löthman