16 december, 2022

Informationsbrev

Även i år har vi använt Offroadbanan i Osby med sin underbara terräng för både träffar och träningar men även hållit träff i Boarp. Nu har vi även fått ett förnyat tillstånd från länsstyrelsen att köra i Boarp i ytterligare 5 år.

Har ni kontakt med någon markägare med lämplig terräng där vi får vara så kontakta någon i styrelsen så hjälps vi åt att gå vidare med tillstånd mm

Hemsida
Ni glömmer väl inte att hålla koll på vår hemsida. www.sork.org. Här hittar ni aktuell information om klubben och dess arrangemang. SORK har också en Facebookgrupp som ni är välkomna till.

Träffar
SORK har anordnat 4 av de 6 planerade träffarna under året. Tyvärr fick två ställas in pga. dåligt intresse. Vill du hjälpa till med att arrangera roliga träffar så hör av dig- Alla är välkomna och lika så nya idéer. Vi gör det här för att ha kul tillsammans.

Trial
SORK har arrangerat 3 träningar i trial under året
Tanken med vår Skånetrial är att det ska finnas en klass som passar alla terrängbilar. Har du inte ännu provat på så är du extra välkommen. Vi hjälps åt att lägga banor och ingen behöver köra svårare terräng än vad de tycker de och bilen klarar av.

2023 är det Sveriges tur att arrangera Nordic trial. Som enda klubb i Sverige som aktivt håller på med denna tävlingsverksamhet så blir det vi som ska hålla i det. Vi kommer att samarbeta med Borås Jeepklubb som har ett underbart körområde som passar alla klasser. Arrangemanget äger rum den 22 april samtidigt som Borås har en stor träff. Denna tävling kommer även att vara 1a deltävlingen i Svenska cupen. Man kan välja att tävla i båda arrangemangen eller i bara den ena. Klasserna skiljer sig från de vi har i Skånetrialen så det är lite olika vilka klasser era bilar får köra. Hör av er till Micke eller Lasse om ni har frågor om detta. Det finns en klass i Svenska cupen där alla bilar kan köra (för öppna bilar krävs ”hockeymål”) Terräng touring, så det finns en klass för alla. Denna klass körs i Nordic trials orginalspår. Ni är alla välkomna att köra eller att hjälpa till som funktionär under dagen och vi avslutar det hela med fest.

Medlemskap
Familjemedlemskap gäller alla i familjen som är folkbokförda på samma adress.
Betala in 300 kr på SORKs BG 5167-4158 och skriv ditt namn och personnummer i meddelandefältet.
Maila sedan övrig information till info@sork.org
Bara medlemmar får rösta på årsmötet.

Det är viktigt att du mailar information om alla i familjen som vill vara medlemmar

• Namn
• Personnummer
• Mailadress
• Adress
• Telefonnummer

Det är angeläget att vi får alla uppgifter annars kan vi inte lägga in er i SBFs medlemsregister och då kan ni inte utnyttja ert medlemskap där eller få ut eventuella licenser.

God JUL och Gott Nytt SORK-År!
Önskar SORKs styrelse

via Marie Löthman

16 december, 2022

Kallelse till årsmöte

 

Kallelse till årsmöte i SORK

När: Söndagen den 22 januari klockan 15.00
Plats: Göran Fribergs garage i Flyinge

Kaffe och kaka serveras
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan årsmötet

Väl mött!
Styrelsen

16 december, 2022

Dagordning till årsmöte 20230122

 

Årsmöte SORK 2023-01-22 i Flyinge

 1.  Årsmötet öppnas –
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande –
 3. Fastställande av röstlängd-
 4. Godkännande av dagordning –
 5. Val av ordförande vid årsmötet –
 6. Val av sekreterare vid årsmötet –
 7. Val av två protokolljusterare vid årsmötet –
 8. SORKs årsberättelse för 2022-
 9. Kassörens ekonomiska redogörelse för 2022 –
 10. Frågan om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet –
 11. Fastställande av medlemsavgift för 2024,
  2022 har vi 300 kr. Folkbokförda på samma adress ingår i familjemedlemskap och även barn  folkbokförda på annan adress. Ungdomar tom året de fyller tjugo betalar bara halv medlemsavgift. –
 12. Fastställande av träff och tävlingsavgift för 2024 års arrangemang,
  2022 hade vi 400 kr för alla tävlande och 300kr för medlemmar på träffar och 400 kr för icke medlemmar på träffar För nya medlemmar på träff kan man få medlemskap och träff för 500kr. Avvikelser kan förekomma- Samma som tidigare
 13. Val av vise ordförande 2 år-
 14. Val av kassör 2 år-
 15. Information om tävlingar-
 16. Övrigt och eventuella motioner från medlemmar
 17. Beslut om tid för årsmöte 2024-
 18. Mötet avslutas –