Träff

 

Logga_gul_200Vi har träffar ca en gång i månaden och då finns det möjlighet att köra i terräng med skattade, försäkrade och besiktigade fyrhjulsdrivna bilar och inte väger mer än 3,5 ton. Det måste även finnas en 2 kg pulversläckare, enklare första förband och en bogserstropp i bilarna samt presenning för uppställning. På våra träffar är både nya och gamla medlemmar välkomna och det finns alltid någon som kan bistå med goda råd. Om intresse finns kan vi även ordna handledda träffar för nybörjare. Grillen finns alltid på plats på våra träffar så ta med något att lägga på den.

Vår verksamhet bygger på markägarnas tillstånd och inför varje träff  samråder vi med dem. Vi har erhållit dispens från terrängkörningslagen av länsstyrelsen på de områden vi anordnar träffar. Det är viktigt att vi alltid är varsamma och att vi följer de anvisningar som gäller för träffen.

SkåneTrialen DEL 1-19

Klubben är ansluten till Svenska Bilsportförbundet och vi följer deras miljökodex. Detta innebär bl.a. att det alltid ska finnas saneringsväskor och eldsläckare samt spade och kärl för att kunna ta hand om förorenad jord. Vid uppställning ska bilarna stå på presenning.

 

Titta i kalendern för att se när och var nästa träff hålls.Sork Skånetrail Sista-12

Träffavgiften är 300 kr för medlemmar och 400 kr för icke medlemmar. Medlemskap kan lösas på plats och kostar tillsammans med första träffen 500kr för nya medlemmar.

Vi träffas kl 10 om inget annat anges. Kolla gärna på vår Facebookgrupp för den senaste informationen.

Vi träffar i Ask och Boarp så möts vi upp gemensamt i vägkorset i Ask ( Väg 108 och 109)