Kalender

 Logga_gul_200

 2024

Tävlingar och träffar:

6 april Svenska cupen deltävling 1 i Hästveda i samarbete med Hästveda Folkrace klubb , träffledare Sven

27 april Skånetrial deltävling 1 Offroadbanan  i Osby även träffVi lagar mat tillsammans över öppen eld på kvällen i overlanding stil med hjälp av experter, träffledare Marie och Sven

28 april hjälps vi åt att röja och planera för slingor i Osby så att vi i fortsättningen kan utnyttja offroadbanan ännu bättre.

25 maj  Svenska cupen deltävling 2 i Borås i samarbete med Borås jeepklubb , träffledare Sven

15  juni  Skånetrial deltävling 2 Offroadbanan  i Osby även träff , träffledare Marie

5 okt Skånetrial deltävling 3 och Svenska cupen deltävling 3 Offroadbanan  i Osby även träff final med prisutdelningar och höstfest, Gratis fest för SORKmedlemmar, träffledare Marie

 

För tävlingar och träningar på Offroadbanan gäller Offroadbanan försäkringar (se deras hemsida). Vi och Offroadbanan har nolltolerans på alkohol i samband med körning. Vi kör alltid bältade och inte på allmän väg. Vi har en 2 kg pulversläckare med i bilen förutom vid körning i sektion då större brandsläckare finns tillgänglig. För icke skattade och försäkrade bilar gäller säkerhet motsvarande klass 1 Skånertrial.  Licens behövs ej och ej heller vagnbok. Körning sker på egen risk och vi följer de regler Offroadbanan sätter upp. Samling vi kl 9 .  

För övriga tävlingar  behövs medlemskap i en SBF-ansluten offroadklubb.  Licens och godkänd vagnbok.  Medlemskap i SORK kan lösas på plats. Den årliga vagnboksbesiktningen ska vara gjord innan dessa tävlingar. Vi kan inte längre sälja engångslicenser på plats. Licensen ”Prova Bilsport” kan lösas i SBF app en gång per år. Övriga license löses på SBF sida LoTS. Vid behov av licenskurs for medlemmar i SORK kontakta klubbens sekreterare Marie.

Enklare mat finns till försäljning oftast hamburgare.

För vägbeskrivning se offroadbanan.se.

Titta under fliken trial och fliken tävlingar för att se vilka regler som gäller

 

 

För vägbeskrivning till Osby se offroadbanan.se

Tita under fliken träffar för att se vad som gäller på dessa arrangemang

Övriga arrangemang:

Årsmöte 20250119 i Flyinge hos Göran

Alla medlemskap som löses i oktober och framåt gäller även för hela nästa år.