Kalender

 Logga_gul_200

 2023

Tävlingar och träningar:

22 april Nordic trial i Borås i samarbete med Boråsjeepklubb. Inbjudan och anmälan hittar ni i vår FB-grupp

13 maj  Skånetrial deltävling 1 Offroadbanan  i Osby även träff , träffledare Marie

3  juni  Tävling i Hästveda i samarbete med Hästveda Folkrace klubb , träffledare Sven Falk

9 sep Skånetrial deltävling 2 Offroadbanan  i Osby även träff , träffledare Marie

14 okt Skånetrial deltävling 3 och final  Offroadbanan  i Osby även träff , träffledare Marie

 

För tävlingar och träningar på Offroadbanan gäller Offroadbanan försäkringar (se deras hemsida). Vi och Offroadbanan har nolltolerans på alkohol i samband med körning. Vi kör alltid bältade och inte på allmän väg. Vi har en 2 kg pulversläckare med i bilen förutom vid körning i sektion då större brandsläckare finns tillgänglig. För icke skattade och försäkrade bilar gäller säkerhet motsvarande klass 1 Skånertrial.  Licens behövs ej och ej heller vagnbok. Körning sker på egen risk och vi följer de regler Offroadbanan sätter upp. Samling vi kl 9 .  

För övriga tävlingar  behövs medlemskap i en SBF-ansluten offroadklubb.  Licens och godkänd vagnbok.  Medlemskap i SORK kan lösas på plats. Den årliga vagnboksbesiktningen ska vara gjord innan dessa tävlingar. Vi kan inte längre sälja engångslicenser på plats. Licensen ”Prova Bilsport” kan lösas i SBF app en gång per år. Övriga license löses på SBF sida LoTS. Vid behov av licenskurs for medlemmar i SORK kontakta klubbens sekreterare Marie.

Enklare mat finns till försäljning oftast hamburgare.

För vägbeskrivning se offroadbanan.se.

Titta under fliken trial och fliken tävlingar för att se vilka regler som gäller

Träffar:

Mars/April Boarp. vi återkommer med exakt datum, träffledare Johannes

13 maj  Skånetrial deltävling 1 Offroadbanan  i Osby även träff , träffledare Marie

9 sep Skånetrial deltävling 3 Offroadbanan  i Osby även träff , träffledare Marie

14 okt Skånetrial deltävling 4 och final  Offroadbanan  i Osby även träff , träffledare Marie

9 dec Luciakörning i Boarp, träffledare Johannes inställd pga dåligt intresse

I Osby finns enklare mat finns till försäljning oftast hamburgare.

Besiktigade och försäkrade bilar.

Träffavgiften är 300  kr i Boarp för medlemmar och 400 kr för icke medlemmar.  Medlemskap kan lösas på plats och kostar tillsammans med första träffen 500kr  för Boarp.

Vid träffar i Boarp så möts vi upp gemensamt i vägkorset i Ask ( Väg 108 och 109)

För vägbeskrivning till Osby se offroadbanan.se

Tita under fliken träffar för att se vad som gäller på dessa arrangemang

Övriga arrangemang:

Årsmöte 20240121 i Flyinge hos Göran

Alla medlemskap som löses i oktober och framåt gäller även för hela nästa år.

 

Svenska cupen och Nordic trial:

22 april Nordic trial i Borås / Svenska cupen deltävling 1

3 juni Skånecupen deltävling 2 / Svenska cupen deltävling 2

14 okt Skånecupen deltävling 4/ Svenska cupen final