Kontakter

      

Ordförande:Logga_gul_200

Mikael Svensson        

atos@calypso.se   

0705846816        

Tävlingsfrågor

Vise ordförande:

Stefan Jörnfjord

0738370325

Kassör:          Sork Skånetrail Sista-2

Lasse Larsson    

lasse@offroad.se   

eller

info@sork.org

0733205970

Medlemskap, SBF- frågor, licensfrågor

 

Sekreterare:

Marie Löthman

SORK en klubb för hela familjenatos@calypso.se

0709710993

Träffansvarig:      

Johannes Kastlund

jkastlund@live.se

0730378540

Miljöombud:

Magnus Granquist

0733103044

 

Johan Svensson

0709764936

Tekniska frågor och vagnboksfrågor