Medlemskap

Logga_gul_200

Betalar in avgiften 300:-  till klubbens BG 5167-4158  och uppger namn och personnummer. Medlemskapet gäller för hela familjen. Skickar därefter ett mail till info@sork.org  med följande information så att vi kan registrera ert medlemskap.

  • namn på alla i familjen som vill vara medlemar
  • adress
  • telefonnummer
  • mail
  • personnummer på alla i familjen som vill vara medlemar

Kvitto på transaktion skall medföras för att bekräfta att betalningen är gjord.

Man kan även betala medlemsavgiften på tävlingar och träffar men ett mail med personuppgifter måste ändå sändas till info@sork.org

Medlemskap lösta i oktober eller senare gäller även för hela nästkommande år.

Vi behöver alla uppgifter på alla familjemedlemmar för att kunna lägga in er som SBF-medlemar annars kan ni inte utnytja ert medlemskap där.

Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. Vi följer Riksidrottsförbundets rekommendationer.

http://www.rf.se/Personuppgifter/

SkåneTrialen DEL 1-27