Trial

Logga_gul_200

Biltrial är en precisionssport och ingen hastighetssport. Det gäller att planera sin körning och hitta ett bra spår i terrängen.  En tävling består av ett antal banor, sektioner, med portar som måste passeras i rätt ordning.  Sektionerna brukar vara mellan 20 och 50 meter långa och innehålla tre portar. Man får straffpoäng om man backar, inte klarar portar eller vidrör banmarkeringar och portpinnar. Sektionerna körs oftast två gånger. Man tävlar i olika klasser beroende på hur terrängkompetent bilen är. I våra lokala tävlingar, Skånetrial som vi håller som en cup, har vi 4 klasser där klass 1 körs i lättast terräng.

Man kan tävla som förare redan som 15 åring och som codriver som 12 åring. Vi anordnar ca 5 lokala tävlingar om året och har du inte licens så kan du köpa en prova-på licens på tävlingen.  För att erhålla licens bilsport enkel eller nationell licens så behöver du gå en kurs. Dessa anordnas med jämna mellanrum så kontakt vår tävlingsansvarige för mer information. Bilar som används till tävling måste ha en vagnbok. Denna kan utfärdas på tävlingsdagen och då avgörs det i vilken klass Din bil hör hemma.

Vill Du inte tävla själv så är Du välkommen som funktionär på våra tävlingar. Även funktionärsutbildningar anordnas och då erhåller du en funktionärslicens.

SkåneTrialen DEL 1-13

Titta i vår kalender för att få information om när nästa tävling hålls. Under lunchuppehållet finns enklare mat till försäljning.

Klubben är ansluten till Svenska Bilsportsförbundet och vi följer deras miljökodex. Det innebär bl.a. att tävlingsbilen ska stå på presenning vid uppställning och att det finns en speciell tankplats med brandsläckare, saneringsutrustning och första-hjälpenmaterial. Vid varje sektion finns också brandsläckare, samt spade och kärl för att kunna ta hand om eventuell förorenad jord.
Sork Skånetrail Sista-13

BiltCupreglemente för Skånetrial 4×4 Cup 2015