Dagordning Årsmöte 23 januari

av admin — Kategori: UncategorizedKommentarer inaktiverade för Dagordning Årsmöte 23 januari

Årsmöte SORK 2022-01-23 i Flyinge

 

 • Årsmötet öppnas –
 • Frågan om mötets behöriga utlysande –
 • Fastställande av röstlängd-
 • Godkännande av dagordning –
 • Val av ordförande vid årsmötet –
 • Val av sekreterare vid årsmötet –
 • Val av två protokolljusterare vid årsmötet –
 • SORKs årsberättelse för 2021-
 • Kassörens ekonomiska redogörelse för 2021 –
 • Frågan om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet –
 • Fastställande av medlemsavgift för 2023,
 2022 har vi 300 kr. Folkbokförda på samma adress ingår i familjemedlemskap och även barn folkbokförda på annan adress. Ungdomar tom året de fyller tjugo betalar bara halv medlemsavgift. – Samma som tidigare.
 • Fastställande av träff och tävlingsavgift för 2022 års arrangemang,
2021 hade vi 400 kr för alla tävlande och för träffar i Osby, 300kr för medlemmar på träff i Boarp och 400 kr för icke medlemmar. För nya medlemmar på träff i Boarp kan man få medlemskap och träff för 500kr. Avvikelser kan förekomma.
 • Val av ordförande 2 år-
 • Val av sekreterare 2 år-
 • Val av styrelsesuppleant 2 år-
 • Val av revisor och revisorssuppleant 2 år-
 • Val av markansvariga 2 år –
 • Val av miljöombud 2 år-
 • Information om tävlingar-
 • Övrigt och eventuella motioner från medlemmar
 • Beslut om tid för årsmöte 2023-
 • Mötet avslutas –

Kommentarer inaktiverade.