Dagordning till årsmöte 20230122

av admin — Kategori: UncategorizedKommentarer inaktiverade för Dagordning till årsmöte 20230122

 

Årsmöte SORK 2023-01-22 i Flyinge

 1.  Årsmötet öppnas –
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande –
 3. Fastställande av röstlängd-
 4. Godkännande av dagordning –
 5. Val av ordförande vid årsmötet –
 6. Val av sekreterare vid årsmötet –
 7. Val av två protokolljusterare vid årsmötet –
 8. SORKs årsberättelse för 2022-
 9. Kassörens ekonomiska redogörelse för 2022 –
 10. Frågan om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet –
 11. Fastställande av medlemsavgift för 2024,
  2022 har vi 300 kr. Folkbokförda på samma adress ingår i familjemedlemskap och även barn  folkbokförda på annan adress. Ungdomar tom året de fyller tjugo betalar bara halv medlemsavgift. –
 12. Fastställande av träff och tävlingsavgift för 2024 års arrangemang,
  2022 hade vi 400 kr för alla tävlande och 300kr för medlemmar på träffar och 400 kr för icke medlemmar på träffar För nya medlemmar på träff kan man få medlemskap och träff för 500kr. Avvikelser kan förekomma- Samma som tidigare
 13. Val av vise ordförande 2 år-
 14. Val av kassör 2 år-
 15. Information om tävlingar-
 16. Övrigt och eventuella motioner från medlemmar
 17. Beslut om tid för årsmöte 2024-
 18. Mötet avslutas –

 

Kommentarer inaktiverade.