Dagordning årsmöte

av admin — Kategori: UncategorizedKommentarer inaktiverade för Dagordning årsmöte

Årsmöte SORK 2024-01-21 i Flyinge

 

 • Årsmötet öppnas –
 • Frågan om mötets behöriga utlysande –
 • Fastställande av röstlängd-
 • Godkännande av dagordning –
 • Val av ordförande vid årsmötet –
 • Val av sekreterare vid årsmötet –
 • Val av två protokolljusterare vid årsmötet –
 • SORKs årsberättelse för 2023-
 • Kassörens ekonomiska redogörelse för 2023 –
 • Frågan om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet –
 • Fastställande av medlemsavgift för 2025,

2024 har vi 300 kr. Folkbokförda på samma adress ingår i familjemedlemskap och även barn folkbokförda på annan adress. Ungdomar tom året de fyller tjugo betalar bara halv medlemsavgift. –.

 • Fastställande av träff och tävlingsavgift för 2024 års arrangemang,

2023 hade vi 400 kr för alla tävlande och 300kr för medlemmar på träffar och 400 kr för icke medlemmar på träffar För nya medlemmar på träff kan man få medlemskap och träff för 500kr. Avvikelser kan förekomma-

 • Val av ordförande 2 år-
 • Val av sekreterare 2 år-
 • Val av styrelsesuppleant 2 år-
 • Val av revisor och revisorssuppleant 2 år-
 • Val av markansvariga 2 år –
 • Val av miljöombud 2 år-
 • Information om tävlingar och träffar
 • Övrigt och eventuella motioner från medlemmar
 • Beslut om tid för årsmöte 2024-
 • Mötet avslutas –

Kommentarer inaktiverade.