16 september, 2021

Inställd Träff den 18 september

På grund av svagt intresse tvingas vi tyvärr ställa in  träffen i Osby den 18 september.

Vi beklagar detta och hoppas på bättre uppslutning senare i höst.

5 juli, 2021

Träning och träff den 24 juli inställd

Sommaren är här för fullt och det är mycket som ska hinnas med.  Vi väljer att ställa in träffen  den 24 juli eftersom många inte har möjlighet att komma. Vi önskar alla en härlig sommar och hälsar er välkomna i augusti på vår träning / träff  på Offroadbanan i Osby.

10 april, 2021

Träff och trialträning

Är du också sugen på att komma ut och köra lite terräng eller att triala runt i skogen?

Eftersom det inte ser ut som om SORK kommer att kunna anordna några tävlingar på ett bra tag så planerar vi om och håller tränings och träfftillfällen i stället.  Vi kommer att vara mycket noga med avstånd, storlek på grupper mm och handsprit kommer att finnas på flera platser. Vi kommer att köra på Offroadbanan i Osby där det finns ett stort område med varierad svårighetsgrad. Alla är välkomna men medlemskap i en offroadklubb krävs och det kan lösas på plats. Vi kommer att ha tillgång till toalett och grillplats men vi har ingen matförsäljning. Vi kommer att köra enskilt eller i smågrupper. Det blir drop-in och det finns möjlighet att köra mellan 9 och 16. Besiktigade bilar med trafikförsäkring eller vagnbok är välkomna. Om ni endast har vagnbok så måste ni ha löst licens för att få köra så att försäkringarna gäller. Engångslicens kan lösas på plats.

Grillen tänds kl 13 så ta gärna med något att grilla

De som vill träna tillsammans med någon i samma svårighetsgrad träffas kl 9 då pinnar och pilar kommer att finnas till utlåning. Nybörjare i trial hälsas extra välkomna och vi kommer att hjälpa er med regler, trix och knep under dagen.

Vi har bokat två datum än så länge men det kommer fler i nästa vecka.

17 april

15 maj

Om det blir för många som kommer så förbehåller vi oss att kunna säga nej till körning.  Hör gärna av er till Mikael 070-5846816 i förväg för att säkerställa en plats.

Välkomna!

12 februari, 2021

REVISIONSBERÄTTELSE

 

 

Undertecknad, utsedd att granska 2020 års räkenskaper för Skånes Off Road Klubb (SORK) får avgiva följande:

Då räkenskaperna är i god ordning och utgifterna försedda med verifikationer kan jag till Årsmötet styrka full ansvarsfrihet för styrelsen under den tid som omfattar kassaberättelsen.

Östra Strö 2021-02-11

 

 

Lars Claesson / Revisor

14 december, 2020

Information från styrelsen

Information från SORK

I år får vi tyvärr se tillbaka på ett annorlunda och besvärligt år pga. utbrottet av Covid 19. Många av våra arrangemang har vi blivit tvungna att ställa in och så även årsmötet i januari. Vi beklagar det djupt men som situationen ser ut nu så ser vi ingen annan lösning.

Vi skickar ut en dagordning som vanligt men även styrelsens förslag. Ni är välkomna att maila in synpunkter och förslag på atos@calypso.se. senast 2021-01-07

Motioner från medlemmar kommer att behandlas av styrelsen som därefter fattar beslut. Revisorns granskning av vår verksamhet och ekonomi kommer också att finnas tillgänglig för er. Vi hoppas att denna lösning känns okej. Vi planerar in ett fysiskt mötte 2022 i Görans garage.

Styrelsen har jobbat på distans med att skaffa nya områden för oss att köra på men det har varit extremt trögt. Även i år har vi använt Offroadbanan i Osby med sin underbara terräng för både träffar och tävlingar men även Boarp.

Har ni kontakt med någon markägare med lämplig terräng där vi får vara så kontakta någon i styrelsen så hjälps vi åt att gå vidare med tillstånd mm

Hemsida

Ni glömmer väl inte att hålla koll på vår hemsida. www.sork.org.  Här hittar ni aktuell information om klubben och dess arrangemang. SORK har också en facebookgrupp som ni är välkomna till.

Träffar

SORK har anordnat sex av de tio planerade träffarna under året.

 Trialtävlingar

SORK har arrangerat Skånetrial som vanligt men endast med 4 deltävlingar som alla gick under sommar och höst. Totalt har 11 ekipage deltagit i fyra klasser under året. Prisutdelningen och höstfesten fick tyvärr ställas in men pokalerna väntar på att få komma till sina välförtjänta kämpar så fort läget tillåter.

Tanken med Skånetrialen är att det ska finnas en klass som passar alla terrängbilar. Har du inte ännu provat på trial så är du extra välkommen.  Vi hjälps åt att lägga banor och ingen behöver köra svårare terräng än vad de tycker de och bilen klarar av. Klass 1 kör i lättast terräng och här passar 4-hjulsdrivna bilar som inte är höjda. Har du en höjd bil så passar klass 2 bättre. Har du en bil med sexpunktsbur och övrig säkerhet så kan du även köra i klass 3 och 4.  Mer information om tävlingar och trial finns på hemsidan och där kan du även läsa mer om de olika klasserna.

Medlemskap

Familjemedlemskap gäller alla i familjen som är folkbokförda på samma adress.

Betala in 300 kr på SORKs BG 5167-4158 och skriv ditt namn och personnummer i meddelandefältet.

Maila sedan övrig information till info@sork.org

Bara medlemmar får rösta på årsmötet.

Det är viktigt att du mailar information om alla i familjen som vill vara medlemmar

 • Namn
 • Personnummer
 • Mailadress
 • Adress
 • Telefonnummer

Det är angeläget att vi får alla uppgifter annars kan vi inte lägga in er i SBFs medlemsregister och då kan ni inte utnyttja ert medlemskap där eller få ut eventuella licenser.

 

God JUL och Gott Nytt SORK-År!

Önskar SORKs styrelse

 via Marie Löthman

 

14 december, 2020

Årsberättelse 2020 SORK

Årsberättelse 2020 för Skånes Offroad Klubb

Under 2020 löste ca 30 familjer medlemskap i SORK.  Vi hade planer att arrangera Skånetrail som vanligt med fem deltävlingar men pga. Covid 19 utbrottet i våras fick två tävlingar ställas in. Lyckligtvis hann vi med fyra stycken på hösten. Vi införde en del förändringar för att göra tävlingarna så säkra som möjligt. Matserveringen ställdes in och vi såg till att avstånd hölls. Även ordentliga tvättmöjligheter erbjöds och vi har upplevt det som om alla känt sig trygga. Tävlingarna har hållits i Osby och totalt har 11 ekipage deltagit i fyra klasser under året. Vi hjälps alla åt att lägga banor och ingen behöver köra svårare terräng än vad de tycker de och bilen klarar av.  Klass 1 kör i lättast terräng och här passar 4-hjulsdrivna bilar som inte är höjda. Vill man ha lite större utmaning och har en höjd bil så passar klass 2 bättre.  Har man bur och 4-punktsbälte så kan man även köra i klass 3 och 4.

SORK hade även planer på anordna tio träffar men det var bara sex stycken som kunde arrangeras i år. Dessa hölls i Osby och Boarp. Även Höstfesten och Luciaträffen fick tyvärr ställas in.

Styrelsen har jobbat på distans med att skaffa nya områden till oss att köra på men då allt har varit extremt trögt i år så vi tar nya krafttag inför 2021. Styrelsen uppmanar medlemmarna att ta kontakt med markägare med lämplig terräng. Finns intresse så hjälps vi åt att gå vidare med tillstånd mm

 

Mikael Svensson

Ordförande

 

 

14 december, 2020

Dagordning för årsmöte på distans 2021-01-24

Årsmöte på distans SORK 2021-01-24

Synpunkter och förslag mailas in på atos@calypso.se senast 2021-01-07

 1. Årsmötet öppnas – Styrelsen
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande – Styrelsen, kom gärna in med synpunkter
 3. Fastställande av röstlängd- Styrelsen
 4. Godkännande av dagordning – Styrelsen, kom gärna in med synpunkter
 5. Val av ordförande vid årsmötet – Styrelsen föreslår Mikael Svensson
 6. Val av sekreterare vid årsmötet – Styrelsen föreslår Marie Löthman
 7. Val av två protokolljusterare vid årsmötet – Styrelsen föreslår Magnus Granquist och Johannes Kastlund
 8. SORKs årsberättelse för 2020- Finns på hemsidan
 9. Kassörens ekonomiska redogörelse för 2020 – Lämnas ut på begäran i januari
 10. Revisorns berättelse- Kommer att finnas på hemsidan i januari
 11. Frågan om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet – Kom gärna in med synpunkter
 12. Fastställande av medlemsavgift för 2022, 2021 har vi 300 kr. Folkbokförda på samma adress ingår i familjemedlemskap och även barn folkbokförda på annan adress. Ungdomar tom året de fyller tjugo betalar bara halv medlemsavgift. – Styrelsen föreslår ingen förändring
 13. Fastställande av träff och tävlingsavgift för 2021 års arrangemang, 2020 hade vi

400 kr för all tävlande och 300kr för medlemmar på träffar och 400 kr för icke medlemmar på träffar. – Styrelsen föreslår ingen förändring

 1. Val av vice ordförande 2 år- Stefan Jörnfjord- Styrelsen föreslår ingen förändring
 2. Val av kassör 2 år- Lasse Larsson – Styrelsen föreslår ingen förändring
 3. Information om träffar- Om det blir möjligt planerar vi hålla 9 st
 4. Information tävlingar- Om det blir möjligt planerar vi hålla 5 st
 5. Övrigt och eventuella motioner från medlemmar – Synpunkter och förslag mailas in på atos@calypso.se senast 2021-01-07
 6. Beslut om tid för årsmöte 2022- Styrelsen föreslår 2022-01-23 kl 15 hos Göran
 7. Mötet avslutas – Styrelsen

3 december, 2020

Träffar och prisutdelning inställda tills vidare

Pga. Covid blir vi igen tvungna att tillfälligt ställa in våra arrangemang.  Styrelsen önskar en God Jul och ett Gott Nytt År och hoppas att allt flyter på som planerat nästa år

10 oktober, 2020

Resultat Skånetrial 2020

Skånetrial 2020:
Förare/codriver Deltävling 1( del1+2),3 4:summa

Klass 2

Johannes Kastlund/Benjamin Kastlund 30,4, 6;40

Stefan Jörnfjord 12,7,10:39

Magnus Granquist 10,12, 12:34

Milton Karlsson 8,6, 8:22

Per-Åke Blom 10, 5,5:20

Pierre Miche de Malleray/Louise 0,10,7:17

Viktor Järnland/Ingmar Johansson 12,0,0;12

Louise Miche de Malleray/ Pierre 0,8,4:12

Daniel Möller 7,0,0;7
Marie Löthman
Sven Falk 

Klass 4

Mikael Svensson/Marie Löthman 30,12:42

Johannes Hjelm 24,0: 23
Lars Dahl 
Ingmar Johansson 
Andreas Johansson 
Johan Svensson 

 

 

7 juni, 2020

Nu startar Skånetrialen!

Nu får vi snart hålla tävlingar och träffar igen! Vi har därför planerat in två extratävlingar och träffar i Juli närmare bestämt den 4e och 25e.  Vi kommer att vidta en del försiktighetsåtgärder så att vi alla ska kunna känna oss säkra och inte bidra till någon smittspridning samtidigt som vi kan ha lite roligt. Mat får man ta med sig själv men grillmöjlighet finns.  Möjlighet att tvätta händerna kommer också att finnas. Det är Offroadbanan i Osby som gäller och vi som ska tävla träffas kl 8 för banbygge. Inbjudan hittar ni här på hemsidan och  kalendern är också uppdaterad. Välkomna!