3 augusti, 2020

Trialtävling 3 oktober i Osby


 

Välkommen till Trial-tävling den19 septemberi. Tävlingen går enligt SBFs ORE-reglemente på Offroadbanan i Osby
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA: s internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.
Tävlingsarrangör; SORK
Tävlingsort; Osby vägbeskrivning se http://www.offroadbanan.se
Datum; 2021003
Tävlingsledare; Mikael Svensson 070-5846816
Miljöansvarig; Magnus Granquist
Tävlingsform; Biltrial 4×4 för alla terrängfordon enligt SBF ORE regler.
Tävlingsplats: Offroadbanan i Osby Tidsplan: 8.00 tills vi är klara, eller senast 16.00
Deltagare: Alla är välkomna även nybörjare.
Det är krav på licens, PR-licens är tillåten och finns till försäljning på tävlingen.
Tillåtna bilar;
För vagnbok- och övriga tekniska frågor kontakta Johan Svensson 070-9764936.
Fordonsklasser:
Klass 1: Bilar som ej är höjda. Öppna bilar måste ha minst 4-punktsbur enligt ORE, allmänt kallat hockeymål.
Klass 2: Höjda bilar. Öppna bilar måste ha minst 4-punktsbur enligt ORE, allmänt kallat hockeymål.
Klass 3: Säkerhet för Modifierat enligt SBFs ORT-reglemente
Klass 4: Modifierad, Promod och Prototyp enligt SBFs ORT reglemente.
Klassindelningen är inte statisk och vi kommer att vara generösa och ta hänsyn till förarnas önskemål.
Anmälningsavgift; 400kr
Anmälan på plats men vi ser gärna att ni föranmäler er på lasse@offroad.se
Inga priser delas ut efter tävlingen utan sker efter alla deltävlingar för hela cupen.
Övrigt;

I depån måste tävlingsbilarna placeras på presenning och all tankning måste ske på anvisad plats.
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsport-förbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna. Heltäckande klädsel och hjälm avsedd för motorsport är ett krav.

2 augusti, 2020

Kalendern uppdaterad

Vi har gjort lite ändringar i kalendern så ta en titt där och håll er uppdaterad.

Eurotrial  och Nordic trial är tyvärr inställda i år men det ser ut att bli några tävlingar i Sverige cupen.

Den 15 augusti i Borås står på tur och det är Sven Falk som håller i det

 

28 juli, 2020

Sommarträffen inställd

Tyvärr blir vi tvungna att ställa in sommarträffen eftersom det kolliderar med jakten. Vi skjuter på det och håller en höstträff i stället. Information om när  den blir av återkommer vi med lite senare men det kommer att läggas upp här och på FB.

Ha en fortsatt skön sommar önskar styrelsen.

25 juli, 2020

Resultat Skånetrial 2020

Skånetrial 2020:
Förare/codriver Deltävling 1( del1+2),3 :summa

Klass 2

Johannes Kastlund/Benjamin Kastlund 30,4;34

Stefan Jörnfjord 12,7:29

Magnus Granquist 10,12:22

Per-Åke Blom 10, 5:15

Milton Karlsson 8,6:14

Viktor Järnland/Ingmar Johansson 12,0;12

Pierre Miche de Malleray/Louise 0,10:10

Louise Miche de Malleray/ Pierre 0,8:8

Daniel Möller 7,0;7
Marie Löthman
Sven Falk 

Klass 4

Mikael Svensson/Marie Löthman 30,12:42

Johannes Hjelm 24,0: 23
Lars Dahl 
Ingmar Johansson 
Andreas Johansson 
Johan Svensson 

 

 

7 juni, 2020

Nu startar Skånetrialen!

Nu får vi snart hålla tävlingar och träffar igen! Vi har därför planerat in två extratävlingar och träffar i Juli närmare bestämt den 4e och 25e.  Vi kommer att vidta en del försiktighetsåtgärder så att vi alla ska kunna känna oss säkra och inte bidra till någon smittspridning samtidigt som vi kan ha lite roligt. Mat får man ta med sig själv men grillmöjlighet finns.  Möjlighet att tvätta händerna kommer också att finnas. Det är Offroadbanan i Osby som gäller och vi som ska tävla träffas kl 8 för banbygge. Inbjudan hittar ni här på hemsidan och  kalendern är också uppdaterad. Välkomna!

12 april, 2020

Tävlingarna förtsatt inställda tills vidare pga Covid-19

Södra Bilsportförbundet har förlängt tävlingstoppet tills vidare pga Covid-19. Senaste beskedet är att det eventuellt kan bli tillåtet med tävlingar under sensommaren / hösten.  Vi ställer in nu och planerar om så fort vi får andra besked.  Information kommer att finnas här och i vår FB-grupp.

 

 

20 mars, 2020

Alla tävlingar inställda för tillfället pga Covid-19

Södra Bilsportförbundet har beslutat att ställa in all verksamhet i distriktet nu i en första omgång till den 15 april. Hur det blir efter det vet vi för tillfället inte. För oss innebär det att vi inte får lov att hålla tävlingar.  Vi planerar om vår kalender så fort situationer ser annorlunda ut och hopps kunna ta igen det vi missar. Information kommer att finnas här och i vår FB-grupp.

SORK styrels

 

27 januari, 2020

Uppdaterad kalender för 2020

Titta under fliken kalender för att hitta årets arrangemang

23 januari, 2020

Dagordning årsmäte den 26 januari kl 15 hos Göran i Flyinge

Årsmöte SORK 2020-01-26
1. Årsmötet öppnas –
2. Frågan om mötets behöriga utlysande –
3. Fastställande av röstlängd-
4. Godkännande av dagordning –
5. Val av ordförande vid årsmötet –
6. Val av sekreterare vid årsmötet –
7. Val av två protokolljusterare vid årsmötet –
8. SORKs årsberättelse för 2019-
9. Kassörens ekonomiska redogörelse för 2019 –
10. Revisorns berättelse-
11. Frågan om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet –
12. Fastställande av medlemsavgift för 2021, 2020 har vi 300 kr. Folkbokförda på samma adress ingår i familjemedlemskap och även barn folkbokförda på annan adress. Ungdomar tom året de fyller tjugo betalar bara halv medlemsavgift. –
13. Fastställande av träff och tävlingsavgift för 2020 års arrangemang, 2019 hade vi
400 kr för all tävlande och 300kr för medlemmar på träffar och 400 kr för icke medlemmar på träffar För nya medlemmar på träff kan man få medlemskap och träff för 500kr. Avvikelser kan förekomma-
14. Val av ordförande 2 år-
15. Val av sekreterare 2 år-
16. Val av styrelsesuppleant 2 år-
17. Val av revisor och revisorssuppleant 2 år-
18. Val av markansvariga 2 år –
19. Val av miljöombud 2 år-
20. Information om träffar-
21. Information om tävlingar-
22. Övrigt och eventuella motioner från medlemmar –
23. Beslut om tid för årsmöte 2021-
24. Mötet avslutas –

28 december, 2019

Årsmöte

Kallelse till årsmöte i SORK

När: Söndagen den 26 januari klockan 15.00
Plats: Göran Fribergs garage i Flyinge
Kaffe och kaka serveras
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan årsmötet

Väl mött!
Styrelsen

För vägbeskrivningen ring Göran Friberg 0709-524666