15 maj, 2017

Resultat Skånetrial 2017

Efter första deltävlingen är resultatet följande:

 

Förare/codriver Deltävling 1 2 3 4 5 sum

Klass 2

Per Pettersson/Rozica Pettersson 15,0,0,0,0- 15

Mats Skarped 12,0,0,0,0 – 12

Jan Offesson/ Johan Olsson 10,0,0,0,0- 10

Peder Schütt 8,0,0,0,0-8

Magnus Granquist 7,0,0,0,0 - 7

SkåneTrialen DEL 1-25Johannes Kastlund 6,0,0,0,0- 6

Stefan Jörnfjord 5,0,0,0,0-5

Sigismund Feilhauer/ Gabriela Onas 4,0,0,0,0- 4

 

 

 

14 maj, 2017

Skåne-Trial 20 maj i Hardeberga

Inbjudan till Skåne-Trial den 20 maj i Hardeberga

Välkommen till Trial-tävling den 20 maj. Tävlingen går enligt SBFs ORE-reglemente på Sydstens område i Hardeberga.

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA: s internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.

Tävlingsarrangör; SORK

Tävlingsort; Hardeberga

Datum; 170520

Tävlingsledare; Mikael Svensson 070-5846816

Miljöansvarig: Magnus Granquist

Tävlingsform; Biltrial 4×4 för alla terrängfordon enligt SBF ORE regler.

Tävlingsplats; Hardeberga 481, 247 91 Södra Sandby.
Från Lund mot Dalby, sväng mot Hardeberga och sedan mot S Sandby därefter skyltat.
Från Dalby mot Lund, sväng mot Hardeberga och sedan mot S Sandby därefter skyltat
Från Lund mot S Sandby, sväng mot Hardeberga och följ skyltarna.
Från S Sandby mot Lund sväng mot Hardeberga och följ skyltarna.

Tidsplan: 8.30 tills vi är klara eller senast 16.00
Grinden är öppen mellan 8.00 och 8.30
Deltagare: Alla är välkomna även nybörjare. Det är krav på licens, PR-licens är tillåten och finns till försäljning på tävlingen.

Tillåtna bilar;
Vagnbok kan göras och förnyas på plats. För vagnbok- och övriga tekniska frågor kontakta Johan Svensson 070-9764936.

Fordonsklasser:
Klass 1: Bilar som ej är höjda. Öppna bilar måste ha minst 4-punktsbur enligt ORE, allmänt kallat hockeymål.
Klass 2: Höjda bilar. Öppna bilar måste ha minst 4-punktsbur enligt ORE, allmänt kallat hockeymål.
Klass 3: Säkerhet för Modifierat enligt SBFs ORT-reglemente
Klass 4: Modifierad, Promod och Prototyp enligt SBFs ORT reglemente.
Klassindelningen är inte statisk och vi kommer att vara generösa och ta hänsyn till förarnas önskemål.

Anmälningsavgift; 300kr
Anmälan på plats men vi ser gärna att ni föranmäler er på lasse@offroad.se. Inga priser delas ut efter tävlingen utan all prisutdelning kommer att ske efter sista tävlingen för säsongen.

Övrigt;
Enklare mat finns till försäljning.
I depån måste tävlingsbilarna placeras på presenning och all tankning måste ske på anvisad plats.
Heltäckande klädsel och hjälm avsed för motorsport är ett krav.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsport-förbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.

4 februari, 2017

Kalendern är uppdaterad

Nu finns 2017 års planerade arrangemang i kalendern. Det kan bli ändringar så så håll ögonen öppna.

3 januari, 2017

Dagordning årsmöte 22 januari

Årsmöte SORK 2017-01-22

Mötet hålls hos Göran Friberg kl 15

Välkomna!

 Dagordning

 1. Årsmötet öppnas -
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande -
 3. Fastställande av röstlängd-
 4. Godkännande av dagordning -
 5. Val av ordförande vid årsmötet -
 6. Val av sekreterare vid årsmötet –
 7. Val av två protokolljusterare vid årsmötet -
 8. SORKs årsberättelse för 2016-
 9. Kassörens ekonomiska redogörelse för 2016 –
 10. Revisorns berättelse-
 11. Frågan om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet –
 12. Fastställande av medlemsavgift för 2017-
 13. Fastställande av träff och tävlingsavgift för 2016 års arrangemang -
 14. Val av vice ordförande 2 år-
 15. Val av kassör 2 år-
 16. Val av revisor och revisorssuppleant 1 år-
 17. Val av markansvarig 1 år-
 18. Val av miljöombud 1 år-
 19. Information om träffar-
 20. Information om tävlingar -
 21. Övrigt och eventuella motioner från medlemmar –
 22. Beslut om tid för årsmöte 2018-
 23. Mötet avslutas –

3 januari, 2017

Årsberättelse

Årsberättelse 2016 för Skånes Offroad Klubb

 Logga_gul_200

 

Under 2016 löste ca 60 familjer medlemskap i SORK. Förutom våra körområden i Boart, Ask, Hardeberga och Dalby så har vi fått möjlighet att även förlägga körtillfällen på Sturup raceway.

SORK har arrangerat en trialcup i år igen med fem deltävlingar. Finalen gick av stapeln i Dalby och prisutdelningen hölls på klubbens höstfest. Totalt har 26 ekipage deltagit i tre klasser under året.

Vi hjälps åt att lägga banor och ingen behöver köra svårare terräng än vad de tycker de och bilen klarar av. Klass 1 kör i lättast terräng och här passar 4-hjulsdrivna bilar som inte är höjda. Vill man ha lite större utmaning och har en höjd bil så passar klass 2 bättre. Har man bur och 4-punktsbälte så kan man även köra i klass 3 och 4.

SORK har anordnat nio träffar under året. SORKs sommarträff som var ny för i år var ett uppskattat familjearrangemang där klubben bjöd alla medlemmar på mat efter poängsammanställning av de många utmaningarna. Vi försöker få till ett liknande arrangemang nästa år. Det kom också många intresserade till vår träff på Sturup raceway så vi kommer även nästa år att förlägga träffar där.

Säsongen avslutades med den traditionella Lucia-träffen. Den var välbesökt och som alltid och även den ett roligt familjearrangemang. Klubben bjöd alla medlemmar på mat i skogen till tonerna av julmusik och en sprakande brasa.

SORK bjöd också alla medlemmar på Höstfest hemma hos Magnus och Mia Granquist. Vi grillade och hade mycket trevligt och i samband med festen hölls även prisutdelning i Skånecupen och medlemsmöte.

Klubbens släp har fått kåpa och fin inredning så nu väntar bara lite större hjul innan vi tar oss fram lätt i terräng med den också. Ny grill är också inköpt och vi tackar alla som hjälpt till med att förverkliga detta. Det blev väldigt bra och lätthanterigt. Hemsida har fortsatts att vidareutvecklats under året och intresset för vår facebook grupp är stort. Tack alla medlemmar som lagt upp härliga bilder och filmer från våra arrangera. Det är era bidrag som blir vårt ansikte utåt och visar upp hur roligt vi har.

 

Mikael Svensson

Ordförande SORK

 

 

14 december, 2016

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i SORK

 

När: Söndagen den 22 januari klockan 15.00

Plats: Göran Fribergs garage i Flyinge

Enklare förtäring serveras

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan årsmötet.

Dagordningen kommer att finnas på hemsidan

 

Väl mött!

Styrelsen

 

För vägbeskrivningen ring Göran Friberg 0736-608210

14 december, 2016

Informationsblad

Logga_gul_200

Information från SORK

 

Nu kan vi se tillbaka på ytterligare ett trevligt SORK-år och börja planera för 2017. Kalendern kommer inom kort att börja fyllas igen med nya aktiviteter. Årsmötet kommer att hållas i Göran Fribergs garage den 22 januari kl 15.00 och mer information om detta hittar ni om ni vänder på pappret.

Hemsida

Ni glömmer väl inte att hålla koll på vår hemsida. www.sork.org. Här hittar ni aktuell information om klubben och dess arrangemang. SORK har också en facebookgrupp som ni är välkomna till.

 

Trialtävlingar

SORK har arrangerat en trialcup i år igen med fem deltävlingar. Finalen gick av stapeln i Dalby och prisutdelningen hölls på klubbens höstfest. Totalt har 26 ekipage deltagit i tre klasser.

Har du inte ännu provat på att tävla så är du extra välkommen. Vi hjälps åt att lägga banor och ingen behöver köra svårare terräng än vad de tycker de och bilen klarar av. Vi planerar 5 tävlingar nästa år också. Klass 1 är kör i lättast terräng och här passar 4-hjulsdrivna bilar som inte är höjda. Vill du ha lite större utmaning och har en höjd bil så passar klass 2 bättre. Har du bur och 4-punktsbälte så kan du även köra i klass 3 och 4. Mer information om tävlingar finns på hemsidan.

 

Träffar

SORK har anordnat nio träffar under året. SORKs sommarträff var ett uppskattat familjearrangemang där klubben bjöd alla medlemmar på mat efter poängsammanställning av de många utmaningarna i Hardeberga. Vi kommer att hålla ett liknande arrangemang även 2017 så missa inte detta.

Klubben har fått möjlighet att använda Sturup raceway för sin träffverksamhet och det provade vi också på under året. Det kom många intresserade så vi kommer även nästa år att förlägga träffar där.

Säsongen avslutades med den traditionella Lucia-träffen. Den var välbesökt och som alltid är ett roligt familjearrangemang. Klubben bjöd alla medlemmar på mat i skogen till tonerna av julmusik och en sprakande brasa.

Vi planerar att hålla ca 10 träffar nästa år också och vi spikar kalendern på årsmötet.

 

Höstfest

Klubben bjöd alla medlemmar på Höstfest hemma hos Magnus och Mia Granquist. Vi grillade och hade mycket trevligt och i samband med festen hölls även prisutdelning och medlemsmöte.

 

Medlemskap

2017 års familjemedlemskap kostar 300kr vilket förra årsmötet beslutade om. Familjemedlemskap gäller alla i familjen som är folkbokförda på samma adress.

Betala in 300 kr på SORKs BG 5167-4158 och skriv ditt namn och personnummer i meddelandefältet. (Observera att vi inte längre använder vårt gamla PG)

Maila sedan övrig information till info@sork.org

 

Det är viktigt att du mailar information om alla i familjen som vill vara medlemmar

 • Namn
 • Personnummer
 • Mailadress
 • Adress
 • Telefonnummer

 

Det är angeläget att vi får alla uppgifter annars kan vi inte lägga in er i SBFs medlemsregister och då kan ni inte utnyttja ert medlemskap där eller få ut eventuella lisener.

 

God JUL och Gott Nytt SORK-År!

Önskar SORKs styrelse

via Marie Löthman

10 april, 2016

Resultat Skånetrial 2016

Efter sista deltävlingen blev resultatet följande:

 

Förare/codriver Deltävling 1 2 3 4 5 sum

Klass 1

Fredrik Casagrande / Casilda Casagrande 15,15,0,0,15 -45SkåneTrialen DEL 1-41

Lars Claesson0/Hanna Nilsson 0,0,0,0,12-12

 

Klass 2

Per Pettersson/Rozica Pettersson 10,15,12,12,15- 64

Magnus Granquist /Mattias Nilsson 15,10,8,10,12  - 55SkåneTrialen DEL 1-25

Jan Offesson/Sonia Arnaboldi 7,8, 15,10,8- 48

Sigismund Feilhauer/ Gabriela Onas 6,12,10,7,10- 45

Daniel Möller/Mikael Sebelius 8,7,7,5,0,0- 27

Mats Skarped 0,0,0,15,0 – 15

Fredrik Jonsson/ 0,0,0,6,7 – 13

SkåneTrialen DEL 1-43Carl Skarped /Axel Hermansson 12,0,0,0,0 12

Magnus Nilsson/Leo Persson 0,6,0,0,0- 6

Connie Jönsson/Cecilia Jönsson 0,0,0,0,6-6

Pawel Woron 5,0,0,0,0- 5

Lars Claesson 4,0,0,0,0-4

 

SkåneTrialen DEL 1-11Klass 4

Johan Svensson 10,8,8,8,12- 46

Christoffer Larsson 7,7,10,5,15- 44

Mikael Svensson / Marie Löthman 8,4,7,6,10- 35

Lars Dahl 15,0,15,0,0- 30

Marcus Johansson/Aminda Hansson 0,12,12,0,0- 24

Viktor Järnland/IngemarJohansson 0,15,0,7-,022

Ingemar Johansson/Viktor Järnland 0,10,0,12 ,0- 22

Carl Skarped/Mattias Strömdahl 0,0,0,15,0 – 15

Mats Skarped/Marie Skarped 12,0,0,0,0- 12    

Sören Pedersen/Morten Riis 0,0,0, 10,0- 10

SkåneTrialen DEL 1-16Morten Nilsen/Martin Olsen 0,6,0,4,0 – 10

Peter Belcke/Carina Pedersen 0,6,0,0,0 – 6

 

 

 

 

18 december, 2015

Informationsblad december 2015

Information från SORK

Nu kan vi se tillbaka på ytterligare ett trevligt SORK-år och börja planera för 2016. Tillstånden från länsstyrelsen börjar komma så snart är kalendern fylld igen med nya aktiviteter. Årsmötet kommer att hållas i Göran Fribergs garage den 24 januari kl 15.00 och mer information om detta hittar ni om ni vänder på pappret.

 

Hemsida

Ni glömmer väl inte att titta på vår hemsida. www.sork.org. Sidan har fått en liten ansiktslyftning och här hittar ni aktuell information om klubben och dess arrangemang. SORK har också en facebookgrupp som ni är välkomna till.

 

Trialtävlingar

SORK har arrangerat en trialcup i år med fem deltävlingar som varit förlagda mellan maj och oktober. Finalen gick av stapeln i Dalby och prisutdelningen hölls på klubbens höstfest. Totalt har 20 tävlande deltagit i fyra klasser.

Har du inte ännu provat på att tävla så är du extra välkommen. Vi hjälps åt att lägga banor och ingen behöver köra svårare terräng än vad de tycker de klarar av. Vi planerar 5 tävlingar nästa år också. Klass 1 är kör i lättast terräng och här passar 4-hjulsdrivna bilar som inte är höjda. Vill du ha lite större utmaning och har en höjd bil så passar klass 2 bättre. Har du bur och 4-punktsbälte så kan du även köra i klass 3 och 4. Mer information om tävlingar finns på hemsidan.

 

Träffar

SORK har anordnat tio träffar under året och höjdpunkten var den traditionella Luciaträffen som var ett uppskattat familjearrangemang. Klubben bjöd alla medlemmar på träff och mat i skogen och det blev en mysig avslutning på årets aktiviteter. Vi planerar att hålla 10 träffar nästa år också.

 

Höstfest

Klubben bjöd alla medlemmar på Höstfest hemma hos Magnus och Mia Granquist. De lånade så generöst ut sin gillestuga till oss och vi grillade och hade mycket trevligt. I samband med festen hölls prisutdelning och medlemsmöte. Önskemål om att ha fler familjearrangemang framfördes så nu kan ni se fram mot en sommarträff för hela familjen.

 

Medlemskap

2016 års familjemedlemskap kostar 300kr vilket förra årsmötet beslutade om. Familjemedlemskap gäller alla i familjen som är folkbokförda på samma adress.

 

Betala in 300 kr på SORKs PG 370342-8 och skriv ditt namn och personnummer i meddelandefältet.

 

Maila sedan övrig information till info@sork.org

 

Det är viktigt att du mailar information om alla i familjen som vill vara medlemmar

 • Namn
 • Personnummer
 • Mailadress
 • Adress
 • Telefonnummer

 

Det är angeläget att vi får alla uppgifter annars kan vi inte lägga in er i SBFs medlemsregister och då kan ni inte utnyttja ert medlemskap där.

 

 

God JUL och Gott Nytt SORK-År!Logga_gul_200

Önskar

SORKs styrelse

via Marie Löthman

21 oktober, 2015

Spännande final i Skånetrialen

 


SkånetrailenDäck

Det var en tuff och spännande avslutning på årets Skånetrialcup i Dalby stenbrott. Det var bara i klass 1 som vinsten var säkrad alla andra platser fick förarna slåss om.

Den 10 oktober var det dags för året sista Skånetrialstävling för säsongen. Denna gång var det tio ekipage som fightades i den femte deltävlingen. Tävlingen körs i fyra klasser, klass ett och två är avsedda för mindre ombyggda bilar och banorna är lättare än i klass tre och fyra där det är krav på bur. Alla fyrhjulsdrivna bilar kan vara med men de måste ha vagnbok och förarna måste ha licens.

Klass 1

Fredrik Casagrande med codrivern Casilda Casagrande hade redan säkrat segern i klass ett i cupen innan dagens tävling. De bytte därför plats i bilen och detta blev Casildas första trialtävling som förare. Hon framförde Jeepen galant i de trixiga banorna och det räckte till en 2:a plats i tävlingen och en delad 4:e plats i cupen.

Vann dagens tävling gjorde Lasse Larsson som inte kört på många år utan ägnat sig helhjärtat åt de tekniska frågorna inom sporten. Det glada gänget som kört Skånetrilen i år väckte dock hans tävlingssinne och dagen till ära så hade han skrämt liv i en Cherorkee. Även om han kände sig lite ringrostig i början så visade det sig att de gamla takterna satt i. Hela dagen såg man honom köra runt skrattande trots att fler och fler karossbitar trillade av. Det var inte helt lätt att få med sig hela den långa bilen igenom alla kullarna och backarna i sektionerna.

Samma problem att stundtals stånga sig fram och att tänka både en och två gånger så att man inte råkade ut för diagonalspinn hade Gabriela Onas med Sigismund Feilhauer som codriver. Gabriela blev biten av sporten tidigare i år då hon ställde upp som codriver men ville hellre köra själv. Nu ställde hon upp igen med sin orange Cherokee . Hon körde klokt och säkert och gjorde flera mycket taktiska vägval men hade otur att fastna och drog då på sig många prickar. Det blev en 3:e plats denna gången men 2:a plats i cuppen.

 

Klass 2

Sigismund och Gabriela tävlar även med en Jeep Wrangler i klass 2 men här är det Siggi som kör. Trots trasiga knutar fram gasade de glatt vidare och tog sig igenom de flesta portarna. Sarunas Papekys med codrivern Adrius Miliunas körde sin första tävling för säsongen och det gick bra och de slutade på en 3:eplats.

Magnus Granguist gick ut starkt i år med två vinster. Därefter var det Per Pettersson med codrivern Rocica Pettersom som glänste i nästkommande två tävlingar som de vann. Hela tiden har Johan Sandström i sin Mitzubishi och Daniel Möller i sin Suzuki jagat underifrån. Trots att Johan satsat hårt räckte det inte ända fram och när han nu inte hade möjlighet att komma till sista tävlingen halkade han ner från pallplats till en 4:e plats. Naturligtvis vill jag vinna säger han men det roligaste är faktiskt att vi gör tävlingarna tillsammans. Vi samlas på morgonen och bygger våra egna banor och sedan kör vi dem. Har vi tänkt fel så pratar vi med tävlingsledningen och ändrar. Vi är alltid överens inom gruppen och vi diskuterar hela tiden med varandra. Denna säsong har jag verkligen utvecklats som banbyggare.

Daniel har imponerat i sin Jimny som han valt att köra i klass 2 trots att den egentligen kunde köras i klass 1. Han gillar utmaningar och svår terräng och som lillen i klassen med sina små däck har han kämpat tappert mot höjda Jeepar, Mitzubisis och Patrol. Ibland är det bra att vara liten speciellt om man kan ta tillvara på möjligheterna och det blev tillslut en 4:e plats på dagens tävling och 3:e plats totalt i cupen.

Per hade lite problem drivningen men fick ordning på det med hjälp av en plåtbit och buntband. Han missade dock chansen till seger men kom 2:a både på denna tävling och i cupen totalt. Han sammanfattar Skånetrial 2015 med orden ”förbenat superskitkul”. Vann gjorde Magnus igen, tre segrar av fem och den i år som fick ihop flest poäng och därmed blev årets Skånska trialkung.

 

Klass 3

Klass 3 har bara haft en tävlande detta år och denna gång hade Emelie Löthman annat för sig. Det är tråkigt när inte fler kör i denna klass säger hon men jag hoppas att vi blir fler nästa år för det blir inte samma sak när man inte har någon att tävla mot. Tanken med Skånetrial är att klass 1 där inte höjda bilar klassar in och klass 2 för höjda bilar ska vara nybörjarklasser där man kan prova på sporten. Antingen är man nöjd med det eller så vill man ha större utmaningar och svårare banor och satsar då på en ren tävlingsbil. Det är klubbens förhoppning med cupen att erbjuda både lättare och svårare banor så att alla klubbmedlemmar ska kunna vara med och tävla. Vi hjälps åt och lär hela tiden av varandra och på så sätt utvecklar vi sporten och oss själva. Styrelsen arbetar för att förare ska skaffa mer kompetenta bilar men det är inget krav vi gör detta för att ha roligt och det är det viktigaste säger Lasse klubbens sekreterare.

 

Klass 4

I klass 4 var det helt jämt inför den sista deltävlingen. Mikael Svensson(ATOS) i sin Suzuki låg en poäng efter Christoffer Larsson och Johan Svensson. Detta betydde att resultatet av denna tävling också skulle bli resultatet i cupen.

Det är inget litet med Johans promodbil fast den heter Lill-Erik för under motorhuven gömmer sig en härligt mullrande V8a. Denna fick han användning av i flera sektioner som bjöd på höga backar och hissnande velodromer. Bilen bara rann fram med Johans säkra hand bakom ratten. Christoffer hade också tänkt att racea ordentligt och han hade laddat med boggerdäck som gör sig bäst just i höga backar med löst material. Tyvärr hade han otur med styrbromsarna och trots att Johan hade nästan hela garaget med sig så gick det hela inte att laga på plats. Kampen kom alltså att stå mellan de båda veteranerna Johan och Micke. Båda två älskar utmaningarna som trialen bjuder på och de försöker hela tiden utvecklas och prova nya saker.

Efter första varvet ledde Johan med 5 prickar men när Micke välte så avgjordes saken. Båda två såg dock precis lika nöjda och glada ut efter dagens tävling. Det handlar inte om att vinna utan att själv köra bra och känna att man blir ett med bilen förklarade de. Det går att köra mycket svårare sektioner än vad man tror vid första anblicken. Det gäller att läsa terrängen och hitta det optimala vägvalet. Speciellt i steniga sektioner gäller det att placera hjulen rätt annars fastnar man.

Efter tävlingen samlades alla klubbens medlemmar som hade möjlighet för prisutdelning och avslutningsfest hemma hos familjen Granqvist. Stämningen var hög och alla nöjda med tävlingsåret. Klubben planerar att hålla 5 klubbtävlingar nästa år också och eftersom medlemmarna i SORK tror att det finns en liten go och glad skåning i alla offroders så hälsas alla dessa välkomna till nästa år.

Av Marie Löthman

 

Lite bilder från dagens Tävling

Sork Skånetrail Sista-7 Sork Skånetrail Sista-9 Sork Skånetrail Sista-13 Sork Skånetrail Sista-12 Sork Skånetrail Sista-10 Sork Skånetrail Sista-6 Sork Skånetrail Sista-1 Sork Skånetrail Sista-2 Sork Skånetrail Sista-3 Sork Skånetrail Sista-4 Sork Skånetrail Sista-5 Sork Skånetrail Sista-8

 

Fotograf: Mathias Nilsson