10 oktober, 2020

Resultat Skånetrial 2020

Skånetrial 2020:
Förare/codriver Deltävling 1( del1+2),3 4:summa

Klass 2

Johannes Kastlund/Benjamin Kastlund 30,4, 6;40

Stefan Jörnfjord 12,7,10:39

Magnus Granquist 10,12, 12:34

Milton Karlsson 8,6, 8:22

Per-Åke Blom 10, 5,5:20

Pierre Miche de Malleray/Louise 0,10,7:17

Viktor Järnland/Ingmar Johansson 12,0,0;12

Louise Miche de Malleray/ Pierre 0,8,4:12

Daniel Möller 7,0,0;7
Marie Löthman
Sven Falk 

Klass 4

Mikael Svensson/Marie Löthman 30,12:42

Johannes Hjelm 24,0: 23
Lars Dahl 
Ingmar Johansson 
Andreas Johansson 
Johan Svensson 

 

 

7 juni, 2020

Nu startar Skånetrialen!

Nu får vi snart hålla tävlingar och träffar igen! Vi har därför planerat in två extratävlingar och träffar i Juli närmare bestämt den 4e och 25e.  Vi kommer att vidta en del försiktighetsåtgärder så att vi alla ska kunna känna oss säkra och inte bidra till någon smittspridning samtidigt som vi kan ha lite roligt. Mat får man ta med sig själv men grillmöjlighet finns.  Möjlighet att tvätta händerna kommer också att finnas. Det är Offroadbanan i Osby som gäller och vi som ska tävla träffas kl 8 för banbygge. Inbjudan hittar ni här på hemsidan och  kalendern är också uppdaterad. Välkomna!

12 april, 2020

Tävlingarna förtsatt inställda tills vidare pga Covid-19

Södra Bilsportförbundet har förlängt tävlingstoppet tills vidare pga Covid-19. Senaste beskedet är att det eventuellt kan bli tillåtet med tävlingar under sensommaren / hösten.  Vi ställer in nu och planerar om så fort vi får andra besked.  Information kommer att finnas här och i vår FB-grupp.

 

 

20 mars, 2020

Alla tävlingar inställda för tillfället pga Covid-19

Södra Bilsportförbundet har beslutat att ställa in all verksamhet i distriktet nu i en första omgång till den 15 april. Hur det blir efter det vet vi för tillfället inte. För oss innebär det att vi inte får lov att hålla tävlingar.  Vi planerar om vår kalender så fort situationer ser annorlunda ut och hopps kunna ta igen det vi missar. Information kommer att finnas här och i vår FB-grupp.

SORK styrels

 

27 januari, 2020

Uppdaterad kalender för 2020

Titta under fliken kalender för att hitta årets arrangemang

23 januari, 2020

Dagordning årsmäte den 26 januari kl 15 hos Göran i Flyinge

Årsmöte SORK 2020-01-26
1. Årsmötet öppnas –
2. Frågan om mötets behöriga utlysande –
3. Fastställande av röstlängd-
4. Godkännande av dagordning –
5. Val av ordförande vid årsmötet –
6. Val av sekreterare vid årsmötet –
7. Val av två protokolljusterare vid årsmötet –
8. SORKs årsberättelse för 2019-
9. Kassörens ekonomiska redogörelse för 2019 –
10. Revisorns berättelse-
11. Frågan om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet –
12. Fastställande av medlemsavgift för 2021, 2020 har vi 300 kr. Folkbokförda på samma adress ingår i familjemedlemskap och även barn folkbokförda på annan adress. Ungdomar tom året de fyller tjugo betalar bara halv medlemsavgift. –
13. Fastställande av träff och tävlingsavgift för 2020 års arrangemang, 2019 hade vi
400 kr för all tävlande och 300kr för medlemmar på träffar och 400 kr för icke medlemmar på träffar För nya medlemmar på träff kan man få medlemskap och träff för 500kr. Avvikelser kan förekomma-
14. Val av ordförande 2 år-
15. Val av sekreterare 2 år-
16. Val av styrelsesuppleant 2 år-
17. Val av revisor och revisorssuppleant 2 år-
18. Val av markansvariga 2 år –
19. Val av miljöombud 2 år-
20. Information om träffar-
21. Information om tävlingar-
22. Övrigt och eventuella motioner från medlemmar –
23. Beslut om tid för årsmöte 2021-
24. Mötet avslutas –

28 december, 2019

Årsmöte

Kallelse till årsmöte i SORK

När: Söndagen den 26 januari klockan 15.00
Plats: Göran Fribergs garage i Flyinge
Kaffe och kaka serveras
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan årsmötet

Väl mött!
Styrelsen

För vägbeskrivningen ring Göran Friberg 0709-524666

28 december, 2019

Information från SORK

Nu kan vi se tillbaka på ytterligare ett trevligt SORK-år. Årsmötet kommer att hållas i Göran Fribergs garage den 26 januari kl 15.00 och mer information om detta hittar ni om ni vänder på pappret. Där spikar vi 2020 års kalender så kom och ha synpunkter. Alla medlemmar önskas hjärtligt välkomna.

Styrelsen har jobbat med att skaffa nya områden för oss att köra på och förhoppningsvis kan vi göra det 2020. Även i år har vi använt Offroadbanan i Osby med sin underbara terräng för både träffar och tävlingar för att komplettera Boarp och Ask. Markägaren i Ask är inte längre intresserad av att vi kör där men vi hoppas kunna utveckla samarbetet med Hästveda under 2020.

Har du kontakt med någon markägare med lämplig terräng där vi får vara så kontakta någon i styrelsen så hjälps vi åt att gå vidare med tillstånd mm

Hemsida
Ni glömmer väl inte att hålla koll på vår hemsida. www.sork.org. Här hittar ni aktuell information om klubben och dess arrangemang. SORK har också en facebookgrupp som ni är välkomna till.

Trialtävlingar
SORK har arrangerat skånetrial som vanligt med fem deltävlingar. Dessa har hållits i Osby samt Hästveda. Totalt har 19 ekipage deltagit i fyra klasser under året. Prisutdelningen hölls enligt tradition på klubbens höstfest då det även hölls ett kort medlemsmöte.
Tanken med Skånetrialen är att det ska finnas en klass som passar alla terrängbilar. Har du inte ännu provat på trial så är du extra välkommen. Vi hjälps åt att lägga banor och ingen behöver köra svårare terräng än vad de tycker de och bilen klarar av. Klass 1 kör i lättast terräng och här passar 4-hjulsdrivna bilar som inte är höjda. Har du en höjd bil så passar klass 2 bättre. Har du en bil med sexpunktsbur och övrig säkerhet så kan du även köra i klass 3 och 4. Mer information om tävlingar och trial finns på hemsidan och där kan du även läsa mer om de olika klasserna.

Träffar
SORK har anordnat 8 träffar under året.
Säsongen avslutades med den traditionella mycket stämningsfulla Lucia-träffen. SORKs sommararrangemang hölls på Kiviksmarknad men det gav inte vad vi hoppades på i nya medlemmar och markkontakter så vi kommer att söka oss till andra mer motorinriktade arrangemang i fortsättningen för att visa upp oss.

Medlemskap
Familjemedlemskap gäller alla i familjen som är folkbokförda på samma adress.
Betala in 300 kr på SORKs BG 5167-4158 och skriv ditt namn och personnummer i meddelandefältet.
Maila sedan övrig information till info@sork.org
Bara medlemmar får rösta på årsmötet.

Det är viktigt att du mailar information om alla i familjen som vill vara medlemmar
• Namn
• Personnummer
• Mailadress
• Adress
• Telefonnummer
Det är angeläget att vi får alla uppgifter annars kan vi inte lägga in er i SBFs medlemsregister och då kan ni inte utnyttja ert medlemskap där eller få ut eventuella licenser.

God JUL och Gott Nytt SORK-År!
Önskar SORKs styrelse

via Marie Löthman

8 oktober, 2019

Höstfest med prisutdelning den 19 oktober kl 19

Nu är Skånetrilen avslutad för säsongen och de Skånska trialkungarna ska koras!

Detta måste naturligtvis firas och det görs på sedvanligt sätt med prisutdelning på SORKS höstfest!

I år blir det den 19 oktober kl 19 hos Magnus Granquist och Mia i Hässleberga och alla SORKare och tävlande hälsas hjärtligt välkomna.

Klubben bjuder på mat och dryck men starkare drycker får ni ta med själva.

Mer info finns på vår FB-sida där ni också kan anmäla er senast den 17e-

Väl Mött!

 

31 mars, 2019

Resultat Skånetrialen 2019

Skånetrial 2019:

Förare/codriver Deltävling 1 2 3 4 5 sum

 

Klass 1

Leif Lundberg 0,0,0,0,15-15

Ulf Carlsson 15,0,0,0,0-15

Hampus Ivesköld 12,0,0,0,0-12

Klass 2

Magnus Granquist 15,15,15,15,8 – 68

Johannes Kastlund/Benjamin Kastlund 12,12,8,12,10 52

Stefan Jörnfjord 10,8,12,10,5-45

Milton Karlsson 8,7,0,7,6-28

Sven Falk 0,10,0,6,12-28

Per-Åke Blom 6,6,0,8,7-27

Daniel Möller 7,0,10,0,0-1 7

Marie Löthman 0,0,0,0,15-15

John Rasby 0,0,0,5,0-5

Leif Lundberg 0,0,0,4,0-4

 

 

Klass 4

Johannes Hjälm/Oskar Ivarson 8,10,8,15,12-53

Lars Dahl 15,12,15,0,042

Mikael Svensson/Marie Löthman 10,8,10,12,0-40

Ingmar Johansson 0,15,12,0,0-27

Andreas Johansson 0,0,0,0,15-15

Johan Svensson 12,0,0,0,0-12