Dagordning för årsmöte på distans 2021-01-24

av admin — Kategori: UncategorizedKommentarer inaktiverade för Dagordning för årsmöte på distans 2021-01-24

Årsmöte på distans SORK 2021-01-24

Synpunkter och förslag mailas in på atos@calypso.se senast 2021-01-07

 1. Årsmötet öppnas – Styrelsen
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande – Styrelsen, kom gärna in med synpunkter
 3. Fastställande av röstlängd- Styrelsen
 4. Godkännande av dagordning – Styrelsen, kom gärna in med synpunkter
 5. Val av ordförande vid årsmötet – Styrelsen föreslår Mikael Svensson
 6. Val av sekreterare vid årsmötet – Styrelsen föreslår Marie Löthman
 7. Val av två protokolljusterare vid årsmötet – Styrelsen föreslår Magnus Granquist och Johannes Kastlund
 8. SORKs årsberättelse för 2020- Finns på hemsidan
 9. Kassörens ekonomiska redogörelse för 2020 – Lämnas ut på begäran i januari
 10. Revisorns berättelse- Kommer att finnas på hemsidan i januari
 11. Frågan om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet – Kom gärna in med synpunkter
 12. Fastställande av medlemsavgift för 2022, 2021 har vi 300 kr. Folkbokförda på samma adress ingår i familjemedlemskap och även barn folkbokförda på annan adress. Ungdomar tom året de fyller tjugo betalar bara halv medlemsavgift. – Styrelsen föreslår ingen förändring
 13. Fastställande av träff och tävlingsavgift för 2021 års arrangemang, 2020 hade vi

400 kr för all tävlande och 300kr för medlemmar på träffar och 400 kr för icke medlemmar på träffar. – Styrelsen föreslår ingen förändring

 1. Val av vice ordförande 2 år- Stefan Jörnfjord- Styrelsen föreslår ingen förändring
 2. Val av kassör 2 år- Lasse Larsson – Styrelsen föreslår ingen förändring
 3. Information om träffar- Om det blir möjligt planerar vi hålla 9 st
 4. Information tävlingar- Om det blir möjligt planerar vi hålla 5 st
 5. Övrigt och eventuella motioner från medlemmar – Synpunkter och förslag mailas in på atos@calypso.se senast 2021-01-07
 6. Beslut om tid för årsmöte 2022- Styrelsen föreslår 2022-01-23 kl 15 hos Göran
 7. Mötet avslutas – Styrelsen

Kommentarer inaktiverade.