12 februari, 2021

REVISIONSBERÄTTELSE

 

 

Undertecknad, utsedd att granska 2020 års räkenskaper för Skånes Off Road Klubb (SORK) får avgiva följande:

Då räkenskaperna är i god ordning och utgifterna försedda med verifikationer kan jag till Årsmötet styrka full ansvarsfrihet för styrelsen under den tid som omfattar kassaberättelsen.

Östra Strö 2021-02-11

 

 

Lars Claesson / Revisor