14 december, 2020

Information från styrelsen

Information från SORK

I år får vi tyvärr se tillbaka på ett annorlunda och besvärligt år pga. utbrottet av Covid 19. Många av våra arrangemang har vi blivit tvungna att ställa in och så även årsmötet i januari. Vi beklagar det djupt men som situationen ser ut nu så ser vi ingen annan lösning.

Vi skickar ut en dagordning som vanligt men även styrelsens förslag. Ni är välkomna att maila in synpunkter och förslag på atos@calypso.se. senast 2021-01-07

Motioner från medlemmar kommer att behandlas av styrelsen som därefter fattar beslut. Revisorns granskning av vår verksamhet och ekonomi kommer också att finnas tillgänglig för er. Vi hoppas att denna lösning känns okej. Vi planerar in ett fysiskt mötte 2022 i Görans garage.

Styrelsen har jobbat på distans med att skaffa nya områden för oss att köra på men det har varit extremt trögt. Även i år har vi använt Offroadbanan i Osby med sin underbara terräng för både träffar och tävlingar men även Boarp.

Har ni kontakt med någon markägare med lämplig terräng där vi får vara så kontakta någon i styrelsen så hjälps vi åt att gå vidare med tillstånd mm

Hemsida

Ni glömmer väl inte att hålla koll på vår hemsida. www.sork.org.  Här hittar ni aktuell information om klubben och dess arrangemang. SORK har också en facebookgrupp som ni är välkomna till.

Träffar

SORK har anordnat sex av de tio planerade träffarna under året.

 Trialtävlingar

SORK har arrangerat Skånetrial som vanligt men endast med 4 deltävlingar som alla gick under sommar och höst. Totalt har 11 ekipage deltagit i fyra klasser under året. Prisutdelningen och höstfesten fick tyvärr ställas in men pokalerna väntar på att få komma till sina välförtjänta kämpar så fort läget tillåter.

Tanken med Skånetrialen är att det ska finnas en klass som passar alla terrängbilar. Har du inte ännu provat på trial så är du extra välkommen.  Vi hjälps åt att lägga banor och ingen behöver köra svårare terräng än vad de tycker de och bilen klarar av. Klass 1 kör i lättast terräng och här passar 4-hjulsdrivna bilar som inte är höjda. Har du en höjd bil så passar klass 2 bättre. Har du en bil med sexpunktsbur och övrig säkerhet så kan du även köra i klass 3 och 4.  Mer information om tävlingar och trial finns på hemsidan och där kan du även läsa mer om de olika klasserna.

Medlemskap

Familjemedlemskap gäller alla i familjen som är folkbokförda på samma adress.

Betala in 300 kr på SORKs BG 5167-4158 och skriv ditt namn och personnummer i meddelandefältet.

Maila sedan övrig information till info@sork.org

Bara medlemmar får rösta på årsmötet.

Det är viktigt att du mailar information om alla i familjen som vill vara medlemmar

 • Namn
 • Personnummer
 • Mailadress
 • Adress
 • Telefonnummer

Det är angeläget att vi får alla uppgifter annars kan vi inte lägga in er i SBFs medlemsregister och då kan ni inte utnyttja ert medlemskap där eller få ut eventuella licenser.

 

God JUL och Gott Nytt SORK-År!

Önskar SORKs styrelse

 via Marie Löthman

 

14 december, 2020

Årsberättelse 2020 SORK

Årsberättelse 2020 för Skånes Offroad Klubb

Under 2020 löste ca 30 familjer medlemskap i SORK.  Vi hade planer att arrangera Skånetrail som vanligt med fem deltävlingar men pga. Covid 19 utbrottet i våras fick två tävlingar ställas in. Lyckligtvis hann vi med fyra stycken på hösten. Vi införde en del förändringar för att göra tävlingarna så säkra som möjligt. Matserveringen ställdes in och vi såg till att avstånd hölls. Även ordentliga tvättmöjligheter erbjöds och vi har upplevt det som om alla känt sig trygga. Tävlingarna har hållits i Osby och totalt har 11 ekipage deltagit i fyra klasser under året. Vi hjälps alla åt att lägga banor och ingen behöver köra svårare terräng än vad de tycker de och bilen klarar av.  Klass 1 kör i lättast terräng och här passar 4-hjulsdrivna bilar som inte är höjda. Vill man ha lite större utmaning och har en höjd bil så passar klass 2 bättre.  Har man bur och 4-punktsbälte så kan man även köra i klass 3 och 4.

SORK hade även planer på anordna tio träffar men det var bara sex stycken som kunde arrangeras i år. Dessa hölls i Osby och Boarp. Även Höstfesten och Luciaträffen fick tyvärr ställas in.

Styrelsen har jobbat på distans med att skaffa nya områden till oss att köra på men då allt har varit extremt trögt i år så vi tar nya krafttag inför 2021. Styrelsen uppmanar medlemmarna att ta kontakt med markägare med lämplig terräng. Finns intresse så hjälps vi åt att gå vidare med tillstånd mm

 

Mikael Svensson

Ordförande

 

 

14 december, 2020

Dagordning för årsmöte på distans 2021-01-24

Årsmöte på distans SORK 2021-01-24

Synpunkter och förslag mailas in på atos@calypso.se senast 2021-01-07

 1. Årsmötet öppnas – Styrelsen
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande – Styrelsen, kom gärna in med synpunkter
 3. Fastställande av röstlängd- Styrelsen
 4. Godkännande av dagordning – Styrelsen, kom gärna in med synpunkter
 5. Val av ordförande vid årsmötet – Styrelsen föreslår Mikael Svensson
 6. Val av sekreterare vid årsmötet – Styrelsen föreslår Marie Löthman
 7. Val av två protokolljusterare vid årsmötet – Styrelsen föreslår Magnus Granquist och Johannes Kastlund
 8. SORKs årsberättelse för 2020- Finns på hemsidan
 9. Kassörens ekonomiska redogörelse för 2020 – Lämnas ut på begäran i januari
 10. Revisorns berättelse- Kommer att finnas på hemsidan i januari
 11. Frågan om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet – Kom gärna in med synpunkter
 12. Fastställande av medlemsavgift för 2022, 2021 har vi 300 kr. Folkbokförda på samma adress ingår i familjemedlemskap och även barn folkbokförda på annan adress. Ungdomar tom året de fyller tjugo betalar bara halv medlemsavgift. – Styrelsen föreslår ingen förändring
 13. Fastställande av träff och tävlingsavgift för 2021 års arrangemang, 2020 hade vi

400 kr för all tävlande och 300kr för medlemmar på träffar och 400 kr för icke medlemmar på träffar. – Styrelsen föreslår ingen förändring

 1. Val av vice ordförande 2 år- Stefan Jörnfjord- Styrelsen föreslår ingen förändring
 2. Val av kassör 2 år- Lasse Larsson – Styrelsen föreslår ingen förändring
 3. Information om träffar- Om det blir möjligt planerar vi hålla 9 st
 4. Information tävlingar- Om det blir möjligt planerar vi hålla 5 st
 5. Övrigt och eventuella motioner från medlemmar – Synpunkter och förslag mailas in på atos@calypso.se senast 2021-01-07
 6. Beslut om tid för årsmöte 2022- Styrelsen föreslår 2022-01-23 kl 15 hos Göran
 7. Mötet avslutas – Styrelsen

3 december, 2020

Träffar och prisutdelning inställda tills vidare

Pga. Covid blir vi igen tvungna att tillfälligt ställa in våra arrangemang.  Styrelsen önskar en God Jul och ett Gott Nytt År och hoppas att allt flyter på som planerat nästa år