20 januari, 2022

SORKs årsberättelse 2021

Under 2021 löste ca 20 familjer medlemskap i SORK.  Detta är färre än vanligt vilket vi tror beror på svårigheterna att få tillstånd att hålla arrangemang och medlemmarnas försiktighet. Vi hade planer att arrangera Skånetrail som vanligt med fem deltävlingar men pga. Covid 19 tillät Bilsportförbundet inga tävlingar under första halvåret.  Lyckligtvis blev det tillåtet med träning så 4 träningar och träffar har hållits i Osby. Luciaträffen arrangerades som vanligt i Boarp då vi bedömde den som säker men höstträffen som hålls inomhus valde vi att ställa in i år.

Vi har även i år införde en del förändringar för att göra träffarna så säkra som möjligt. Vi håller med grillmöjlighet men man får ta med egen mat förutom på Luciaträffen. Ordentliga tvättmöjligheter har också kunnat erbjudas och vi har upplevt det som om alla känt sig trygga.

 

Styrelsen har jobbat på distans men att skaffa nya områden har varit extremt trögt. Styrelsen uppmanar medlemmarna att ta kontakt med markägare med lämplig terräng. Finns intresse så hjälps vi åt att gå vidare med tillstånd mm

 

Mikael Svensson

Ordförande