28 december, 2023

Dagordning årsmöte

Årsmöte SORK 2024-01-21 i Flyinge

 

 • Årsmötet öppnas –
 • Frågan om mötets behöriga utlysande –
 • Fastställande av röstlängd-
 • Godkännande av dagordning –
 • Val av ordförande vid årsmötet –
 • Val av sekreterare vid årsmötet –
 • Val av två protokolljusterare vid årsmötet –
 • SORKs årsberättelse för 2023-
 • Kassörens ekonomiska redogörelse för 2023 –
 • Frågan om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet –
 • Fastställande av medlemsavgift för 2025,

2024 har vi 300 kr. Folkbokförda på samma adress ingår i familjemedlemskap och även barn folkbokförda på annan adress. Ungdomar tom året de fyller tjugo betalar bara halv medlemsavgift. –.

 • Fastställande av träff och tävlingsavgift för 2024 års arrangemang,

2023 hade vi 400 kr för alla tävlande och 300kr för medlemmar på träffar och 400 kr för icke medlemmar på träffar För nya medlemmar på träff kan man få medlemskap och träff för 500kr. Avvikelser kan förekomma-

 • Val av ordförande 2 år-
 • Val av sekreterare 2 år-
 • Val av styrelsesuppleant 2 år-
 • Val av revisor och revisorssuppleant 2 år-
 • Val av markansvariga 2 år –
 • Val av miljöombud 2 år-
 • Information om tävlingar och träffar
 • Övrigt och eventuella motioner från medlemmar
 • Beslut om tid för årsmöte 2024-
 • Mötet avslutas –

19 december, 2023

Kallelse till Årsmöte

 Söndagen den 21 januari klockan 15.00

I Göran Fribergs garage i Flyinge

Kaffe och kaka serveras

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan årsmötet

 

 

Väl mött!

Styrelsen

 

19 december, 2023

Informationsbrev

Information från SORK

 

Nu har ännu ett trevligt SORK-år förflutet. Årsmötet kommer traditionsenligt att hållas i Göran Fribergs garage den 21 januari kl 15.  Välkomna!

 

Även i år har vi använt Offroadbanan i Osby med sin underbara terräng för både träffar och träningar men det stora arrangemanget var Nordic trial.

 

Hemsida

Ni glömmer väl inte att hålla koll på vår hemsida. www.sork.org.  Här hittar ni aktuell information om klubben och dess arrangemang. SORK har också en Facebookgrupp som ni är välkomna till.

 

Träffar

SORK har anordnat 3 träffarna under året.  Vill du hjälpa till med att arrangera roliga träffar så hör av dig. Är vi fler som är med och arrangerar så kan vi hålla fler träffar. Alla är välkomna och lika så nya idéer.  Vi gör det här för att ha kul tillsammans.

 

Har ni kontakt med någon markägare med lämplig terräng där vi får vara så kontakta någon i styrelsen så hjälps vi åt att gå vidare med tillstånd mm

 

Trial

SORK har arrangerat 5 tävlingar under året, 3 Skånetrials tävlingar och 2 tävlingar i samband med andra klubbar.

Tanken med vår Skånetrial är att det ska finnas en klass som passar alla terrängbilar. Har du inte ännu provat på så är du extra välkommen.  Vi hjälps åt att lägga banor och ingen behöver köra svårare terräng än vad de tycker de och bilen klarar av.  På dessa arrangemang krävs ingen licens eller vagnbok

 

2023 var det Sveriges tur att arrangera Nordic trial. Som enda klubb i Sverige som aktivt håller på med denna tävlingsverksamhet så föll det på oss att hålla i det hela. Vi samarbetade med Borås Jeepklubb som har ett underbart körområde som passar alla klasser.  Arrangemanget ägde rum den 22 april samtidigt som Borås hade en stor träff. Det deltog 36 ekipage i 5 klasser och det var den största trialtävlingen i Sverige på väldigt länge. Det kom deltagare från Sverige, Norge, Danmark samt Finland och mycket publik kom för att titta på trial i världsklass. Det var 8 Svenska ekipage och alla gjorde fina resultat.  Sverige tog hem 7 pokaler. Många funktionärer ställde upp och möjliggjorde för oss att genomföra detta och vi passar på att tacka er igen! Det blev en lyckad tävling som vi kan vara mycket nöjda med.

 

Vi anordnade även en Svenska cupen tävling i Hästveda samtidigt som Hästvedas offroadsektion hade träff. Klasserna i Svenska cupen skiljer sig från de vi har i Skånetrialen men i Terrängtouringklassen kan alla bilar köra (för öppna bilar krävs ”hockeymål”), så det finns en klass för alla även här.

 

Medlemskap

Familjemedlemskap gäller alla i familjen som är folkbokförda på samma adress.

Betala in 300 kr på SORKs BG 5167-4158 och skriv ditt namn och personnummer i meddelandefältet.

Maila sedan övrig information till info@sork.org

Bara medlemmar får rösta på årsmötet.

 

Det är viktigt att du mailar information om alla i familjen som vill vara medlemmar

 

 • Namn
 • Personnummer
 • Mailadress
 • Adress
 • Telefonnummer

 

Det är angeläget att vi får alla uppgifter annars kan vi inte lägga in er i SBFs medlemsregister och då kan ni inte utnyttja ert medlemskap där eller få ut eventuella licenser.

 

God JUL och Gott Nytt SORK-År!

Önskar SORKs styrelse

 

via Marie Löthman