10 oktober, 2020

Resultat Skånetrial 2020

Skånetrial 2020:
Förare/codriver Deltävling 1( del1+2),3 4:summa

Klass 2

Johannes Kastlund/Benjamin Kastlund 30,4, 6;40

Stefan Jörnfjord 12,7,10:39

Magnus Granquist 10,12, 12:34

Milton Karlsson 8,6, 8:22

Per-Åke Blom 10, 5,5:20

Pierre Miche de Malleray/Louise 0,10,7:17

Viktor Järnland/Ingmar Johansson 12,0,0;12

Louise Miche de Malleray/ Pierre 0,8,4:12

Daniel Möller 7,0,0;7
Marie Löthman
Sven Falk 

Klass 4

Mikael Svensson/Marie Löthman 30,12:42

Johannes Hjelm 24,0: 23
Lars Dahl 
Ingmar Johansson 
Andreas Johansson 
Johan Svensson